Korróziós sebesség súlycsökkenési módszer

Az ausztenites acélok szemcsék közötti és késes korróziója. Szemcsék közötti korrózió

Az Ocimum sanctum, Aegle marmelos és Solanum trilobatum hogyan lehet fogyni a metimazol mellett gátló hatásának összehasonlító vizsgálata az enyhe acél korróziójára sósav közegben Absztrakt A növényi kivonatok, az Ocimum sanctum, az Aegle marmelos és a Solanum trilobatum gátló hatásának összehasonlító vizsgálatát az enyhe acél korróziójára 1 N sósav közegben súlycsökkentési módszerrel, elektrokémiai módszerekkel és hidrogénpermeációs módszerrel vizsgáltuk.

A polarizációs módszer szerint a növényi kivonatok kevert típusú inhibitorként viselkednek. Az impedancia módszer azt mutatja, hogy a töltés-átadási folyamat elsősorban az enyhe acél korrózióját szabályozza. A növényi korróziós sebesség súlycsökkenési módszer engedelmeskednek a Langmuir adszorpciós izotermának.

Az enyhe acélfelületen az adszorbeált védőfólia SEM morfológiája megerősítette a növényi kivonatok magas szintű gátló hatását. A hidrogénpermeációs módszerből az összes növényi kivonat képes volt csökkenteni a permeációs áramot. Az inhibitorok jelenlétében a csökkent permeációs áramok oka a lassú kisülés lépés, amelyet egy gyors elektrolitikus deszorpciós lépés követ.

Bemutatkozás Az enyhe acél szerkezeti anyag, amelyet széles körben használnak az autókban, csövekben és a vegyipar többségében. Az enyhe acél súlyos korróziót szenved a savak agresszív közegeiben és a pácolás során. A sósavat széles körben használják enyhe acél ásására, vízkőmentesítésére és kémiai tisztítására. Általában O, N és S atomokat tartalmazó szerves vegyületeket használnak gátlóként az enyhe acél korróziójának csökkentésére sósav közegben [1, 2].

A környezettel kapcsolatos aggodalmak világszerte egyre növekednek, és valószínűleg befolyásolják a korróziógátlók megválasztását a jelenben és a jövőben is.

A környezetvédelmi követelmények még kidolgozás alatt állnak, de néhány elem kidolgozásra került. A fémek korrózió elleni védelmének egyik módja a fajok hozzáadása a felülettel érintkezésbe kerülő oldathoz a korróziós sebesség gátlása érdekében. Sajnos sok korróziós sebesség súlycsökkenési módszer inhibitor szervetlen sók vagy szerves vegyületek, amelyek toxikus tulajdonságokkal vagy korlátozott oldhatósággal rendelkeznek.

Az egészségügyi és ökológiai kockázatok fokozódó ismerete felhívta a figyelmet arra, hogy megfelelőbb gátlókat találjanak, amelyek nem toxikusak. Ennek megfelelően nagyobb kutatási erőfeszítéseket irányoztak a környezet szempontjából elfogadható inhibitorok megfogalmazására. Szerkezetük sokfélesége miatt számos közönséges növényi kivonatot alkalmaztak korróziógátló anyagként az ásási és tisztítási folyamatok során.

A növényi anyagok fehérjéket, poliszacharidokat, polikarbonsavakat, tannint, alkaloidokat és így tovább tartalmaznak.

Navigation menu

Ezek a vegyületek potenciális savas korróziógátlók sok fémből [3]. A zöld gátlók használatának költsége nagyon alacsony, összehasonlítva a szerves gátlók költségeivel, amelyek sok vegyszert igényelnek, és elkészítéséhez idő is van.

A kémiai gátlók drágábbak és több veszélyt okoznak. Manapság a korróziós sebesség súlycsökkenési módszer környezetvédelmi jogszabályok miatt a hangsúly a korróziógátló természetes termékek felhasználására koncentrál.

A legújabb és növekvő tendencia szerint a növényi kivonatokat korróziógátlóként használják. Az utóbbi időben számos növényi kivonatról számoltak be, mint hatékony korróziógátló tényezőről Indiában és Indián kívül [4—20]. Ebben a tanulmányban három gyógynövény, azaz az Ocimum sanctum Tulasiaz Aegle marmelos Vilvam és a Solanum trilobatum Thuthuvalai levélkivonatait választottuk az enyhe acél korróziójának gátlására kifejtett gátlásának tanulmányozására az 1 N sósavban.

Kísérleti eljárás 2. Korróziós sebesség súlycsökkenési módszer elektrokémiai vizsgálatokhoz ugyanolyan összetételű, de 1 cm2 exponált felületű enyhe acélcsíkokat használtunk. A minták korróziós sebesség súlycsökkenési módszer tömegét elektronikus mérleg segítségével vettük.

A növényi kivonat készítése Fogyni buzzfeed Ocimum sanctum, az Aegle marmelos és a Solanum trilobatum növények leveleit kivesszük és apróra vágják, majd levegőkemencében 80 ° C-on 2 órán át szárítják, majd alaposan aprítják porrá. Ebből 10 g mintát refluxáltatunk ml desztillált vízben 1 órán át. Hasonló fajta készítményről számoltak be az elmúlt évek vizes növényi kivonatokat használó tanulmányaiban [21—30].

Fogyás módszer Az előkezelt minták kezdeti súlyát megfigyeltük, és 3 órás időtartamra 30 ° C-on üveghoroggal merítettük a kísérleti oldatba.

Az alkalmazott kísérleti oldat 1 N sósav volt, inhibitorok különböző koncentrációinak hiányában és jelenlétében. Három óra elteltével a mintákat kivettük, desztillált vízzel alaposan mostuk, teljesen szárítottuk, és meghatározták a végső súlyukat. A próbadarab kezdeti és végső súlyából kiindulva kiszámítottuk a tömegveszteséget, és táblázatokba korróziós sebesség súlycsökkenési módszer.

Potenciodinamikai polarizációs módszer A potenciodinamikai polarizáció méréseit elektrokémiai analizátorral végeztük. A polarizációs méréseket elvégeztük a korróziós áram, a korróziós potenciál és a Tafel lejtők értékelésére. A kísérleteket egy szokásos három elektróda cellaegységben végeztük, amelynek munkaelektródja enyhe acélból készült, 1 négyzetméteres felületű mintával, amelyet kitettünk, és a többi részét vörös lakkkal borítottuk, egy téglalap alakú Pt fóliát, mint ellen-elektródot, és a referenciaelektródot.

A sóhíd helyett egy luggin kapilláris elrendezést használtunk az SCE-nek a munkaelektródához közel tartására, hogy elkerüljük az ohmikus hozzájárulást. Minden kísérlethez 10—15 perces időközt adtak az egyensúlyi korróziós sebesség súlycsökkenési módszer áramkör potenciáljának eléréséhez. A polarizációs görbékből kiszámítottuk a Tafel lejtőit, a korróziós potenciált és a korróziós áramot. Az inhibitor hatékonyságát a képlet segítségével kiszámítottuk, és a korróziós áram gátlók hiányában és jelenlétében is.

Elektrokémiai impedancia módszer Az elektrokémiai AC-impedancia méréseket elektrokémiai analizátorral is elvégeztük. A kísérleteket korróziós sebesség súlycsökkenési módszer szokásos három elektródacellás egységben végeztük, ahogyan azt a potenciodinamikai polarizációs vizsgálatokhoz használtuk.

A folyamatosan nyitott áramkör potenciáljára 10 mV amplitúdójú szinuszhullám került rá. A valós részt és a képzeletbeli részt KHz és 10 MHz közötti különféle frekvenciákon mértük. Egy telek fordítva készült. A 85 kg súlycsökkenés kiszámoltuk a töltésátadási ellenállástmajd a kétrétegű kapacitást kiszámítottuk, ahol a töltésátadási ellenállás felhasználásával kettős rétegű kapacitást kaptunk.

A kísérleteket különböző koncentrációjú inhibitorok hiányában és jelenlétében végeztük. A gátlás hatékonyságának százalékát kiszámítottuk a töltésátadási ellenállás gátlók jelenlétében és hiányában.

Hidrogénpermeációs módszer Amikor a fémek savakkal érintkeznek, atomi hidrogén képződik. Mielőtt összekapcsolnák a hidrogénmolekulákat, egy frakció diffundálhat a fémbe.

A fém belsejében a hidrogénatomok molekuláris hidrogént képezhetnek.

Az ausztenites acélok szemcsék közötti és késes korróziója. Szemcsék közötti korrózió

Így nagyon magas belső nyomás alakul ki. Ez a fém súlyos károsodásához vezet. A fémekbe történő hidrogénbejutás jelensége olyan ipari folyamatokban fordulhat elő, mint például áztatás, galvanizálás, foszfátozás és így tovább.

Egy inhibitor csak akkor tekinthető teljesen hatékonynak, ha egyidejűleg gátolja a fém feloldódását és a hidrogén behatolását a fordított piramis zsírvesztés [31]. A hidrogénpermeációs tanulmány célja az inhibitorok szkrínelése annak hatékonysága szempontjából, hogy csökkentik-e a hidrogénfelvételt.

Ezért a hidrogén-permeációs vizsgálatot a módosított Devanathan-Stachurski kétkamrás cellás szerelés [32, 33] adaptálásával végeztük 1 N sósav közegben az extraktumok optimális koncentrációjának hiányában és jelenlétében. Hasonló fajta tanulmányról számoltak be Quraishi és Rawat munkáiban [34]. Felszíni vizsgálatok Az enyhe acélminták felületének vizsgálatát 3 órán át 30 ° C-ra merített extraktumok optimális koncentrációjának hiányában és jelenlétében JEOL-Scanning elektronmikroszkóppal SEM tanulmányoztuk, x-es mintadarabokkal.

Eredmények és megbeszélés 3. A súlycsökkenési adatok felhasználásával kiszámítottuk a korrózió mértékét, a gátlás hatékonyságát, a felület lefedettségét és az extraktum optimális koncentrációját. A súlycsökkentési módszerrel kapott korróziós paramétereket az 1. Ez az eredmény jelezte, hogy a növényi kivonatok hatékony korróziógátlók lehetnek az enyhe acélhoz 1 N sósavban.

Potenciodinamikai polarizációs vizsgálatok A növényi kivonatok különböző koncentrációinak potenciodinamikai polarizációs paramétereit a 3. A potenciomodinamikai korróziós sebesség súlycsökkenési módszer vizsgálatok azt mutatták, hogy a korróziós áram sűrűsége jelentősen csökkent az extraktum hozzáadásával és a korróziós potenciállal a növényi kivonat hozzáadásakor kevésbé negatív értékre változik.

Ezenkívül az anódos és katódos Tafel-lejtők és értékei kissé megváltoznak, jelezve, hogy ez a viselkedés tükrözi a növényi kivonatok azon képességét, hogy korróziós sebesség súlycsökkenési módszer az 1 N sósav oldatában az enyhe acél korrózióját molekuláiknak az anódos és katódos helyekre történő abszorpciója révén és következésképpen az extraktumok vegyes gátlási módozaton keresztül hatnak [15, 16].

Elektrokémiai impedancia vizsgálatok Az impedancia méréseket tanulmányoztam a töltésátadási ellenállás és a kétrétegű kapacitás értékelésére, ezen paraméterek segítségével kiszámítottam a gátlás hatékonyságát.

korróziós sebesség súlycsökkenési módszer fogyás dexilánssal

Amint a 2. A tökéletes kör alakú eltéréseket gyakran a felületek közötti impedancia frekvencia-eloszlására utalják. Ezt a rendellenes jelenséget az elektróda felületének nem homogén jellegének tulajdoníthatjuk, amely felületi érdesség vagy felületközi jelenségek okozza.

Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! Technikai szerkesztő: Fecske Zoltán Lektorálták: Prof. Hencsei Pál egyetemi tanár és Dr. Sziklavári Károly ny.

Valójában növényi kivonatok jelenlétében a maximális értékeket is megnövelték és a kétrétegű kapacitás értékeit szintén csökkentik. A csökkenés azt mutatja, hogy az inhibitorok adszorpciója a fém felületén savas oldatban zajlik. Jó egyezés figyelhető meg a súlycsökkentési módszer eredményei és az elektrokémiai módszerek között potenciodinamikai polarizációs módszer és távolítsa el a derékzsírt módszer.

A korróziógátlás kinetikája és korróziós sebesség súlycsökkenési módszer Az Ocimum sanctumban található főbb fitokémiai alkotóelemek a 3.

Az Aegle marmelókban jelen lévő legfontosabb fitokémiai alkotóelem az Aegelin 6. A fitokémiai alkotóelemek kémiai szerkezetének vizsgálata során kiderül, hogy ezek a vegyületek könnyen hidrolizálhatók, és a vegyületek az oxigénatomjaikon lévő magányos elektronpárokon keresztül adszorbeálódhatnak a fém felületén, és akadályt képezhetnek a töltés és a tömeg átvitelében, csökkentve az interakciót.

Ennek eredményeként csökkent a fém korróziós sebessége. Szerves N, S és OH csoportokat tartalmazó savas pácolás-gátlók ugyanúgy viselkednek, mint a korrózió gátlása [38, 39].

1. Bemutatkozás

Ebből következik, hogy a gátlási hatékonyság IE közvetlenül arányos a felületnek az adszorbeált molekulák által lefedett részével θ. Ezért az θ az extraktum-koncentrációval meghatározza az adszorpciós izotermát, amely leírja a rendszert. Az adszorpciós izoterma összefüggést ad az interfész lefedettsége és az adszorbeált fajok között az oldatban lévő fajok koncentrációja között.

Az adszorpciós izotermák használata hasznos betekintést nyújt a korróziógátló mechanizmusba. A felületi lefedettség θ értékeit az inhibitorok különböző koncentrációiban értékeltük 1 N sósavoldatban.

Cathodic protection

Megpróbáltuk to értékeket illeszteni a 5 hét fogyás adszorpciós izotermákhoz. Vizsgálva azt találtuk, hogy az Ocimum sanctum, Aegle marmelos és Solanum trilobatum kivonatok enyhe acél felületén 1 N sósavban történő adszorpciója engedelmeskedik a Langmuir adszorpciós izotermának.

  • Fogyhat-e lázból
  • Öko karcsú érintkezés
  • QSAR és Modellezési Szakcsoport - Előadás kivonatok
  • Az ausztenites acélok szemcsék közötti és késes korróziója. Szemcsék közötti korrózió
  • Cathodic protection - Wikipedia
  • Legfeljebb három minta vastagság 10 Ha nem ismert, hogy a lap melyik felülete van kivágva, működik a kezelőberendezésben, valamint az MCC kimutatására, amelyet egy karburizált réteg jelenléte okoz a minta felületén, ellenőrizze mindkét felületet a minta hajlításávalZ -alakú.

A Langmuir adszorpciós izoterm diagramját a növényi kivonatok különböző koncentrációinak adszorpciójára a 8. Az enyhe acélmintákat 1 N sósavoldatba 3 órán át 30 ° C-on merítés után, a növényi kivonatok optimális koncentrációja hiányában és kivételével vettük ki, szárítottuk és ekszikkátorban tartottuk. Az 1 N sósavba merített enyhe acél SEM képeit a növényi kivonatok optimális koncentrációja hiányában és jelenlétében a 9.

Az enyhe acél felületén kialakult védőfóliát a SEM tanulmányok. A SEM képeiből azt találtuk, hogy több szemcséket találtak az 1 N sósavoldatba merített enyhe acél SEM képében az korróziós sebesség súlycsökkenési módszer hiányában, míg az 1 N sósavoldatba merített enyhe acél SEM képében nem találtak szemcséket.

Tartalom ajánló

Hidrogén permeációs vizsgálatok Az inhibitorok viselkedése a hidrogénpermeációval kapcsolatban megérthető úgy, hogy meghatározzuk a permeációs áramot inhibitorokkal és anélkül. Azok a gátlók, amelyek csökkentik a permeációs áramot, jól gátolják a hidrogén belépését az érintett fémbe [31]. Alapvetően két reakciórendszer létezik.

Mindkét séma esetében az első lépés néhány hidrogénatom diffúziója, amelyek az elektród felületére jutnak. A hidratált protonok redukálódnak, hogy semleges hidrogénatomokat képezzenek a felület azon területein, amelyek nem vannak elfoglalva. Azt mondhatjuk, hogy a protonok az elektróda szabad helyére ürülnek, hogy adszorbeált hidrogénatomokat képezzenek, ahol M a katódos fém felülete. A második lépés a deszorpció.

korróziós sebesség súlycsökkenési módszer amitől nagyon gyorsan fogysz

A két alapvető reakcióút: i D ürítés, ezt követően kémiai deszorpció, CD, ii D kisülés, majd elektrolitikus deszorpció, ED, Az átmeneti fémek esetében arról számoltak be, hogy az elektrolitikus deszorpció a sebességet meghatározó lépés. Az ezekben a folyamatokban felszabaduló atomhidrogén egy része belép a fémbe, amikor a maradék hidrogéngáz formájában fejlődik ki [40].

Az enyhe acél permeációs áram- és időgörbéi 1 N sósavban inhibitorok nélkül és jelenlétében a Az enyhe acél hidrogénáteresztő képességének vizsgálata alapján 1 N sósavban inhibitorok nélkül és jelenlétében megfigyelték, hogy az összes elkészített kivonat képes volt csökkenteni a permeációs áramot a kontrollhoz képest.

korróziós sebesség súlycsökkenési módszer test karcsú fit belső kopás

Az inhibitorok jelenlétében bekövetkező csökkent permeációs áramok oka a lassú kisülési lépés, amelyet a gyors elektrolitikus deszorpciós lépés követ. A hidrogénfelvétel csökkentése annak tulajdonítható, hogy a növényi kivonatokban lévő fitokémiai alkotóelemek adszorpciót végeznek az enyhe acélfelületen, amely megakadályozta a hidrogén átalakulását fémré.

Népszerű Bejegyzések.

Lehet, hogy érdekel